TKP HEADLINE

สารกันบูด

สารกันบูด (preservatives) คือสารเคมีหรือของผสม ของสารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหาร โดยอาจจะใส่ลงในอาหาร พ่น- ฉาบรอบๆผิวของอาหารหรือภาชนะ บรรจุสารดังกล่าวจะทำหน้าที่ยับยั้ง หรือทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหาร เน่าเสียโดยอาจจะไปออกฤทธิ์ต่อ ผนังเซลล์รบกวนการทำงานของ เอนไซม์หรือกลไกทางพันธุกรรม (genetic mechanism) ในเซลล์ ยังผลให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเพิ่ม จำนวนได้หรือตายในที่สุด....อ่านเพ่ิ่ม

ภูมิอากาศไทย " style Köppen "

ทำไมช่วงนี้ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก?

ทำไม ประเทศไทย บ้านเรา ภูมิอากาศแปลกๆ?

ทำไมเริ่มเข้าฤดูฝน แต่อากาศร้อน?


อยากรู้คำตอบ คลิกเลยที่ ...    Zone 3 ภูมิอากาศร้อนชื้นเมฆเมฆ เกิดจากการรวมตัวหรือเกาะกลุ่มของไอน้ำในที่สุดก็จะเกิดการควบแน่นและตกลงมาเป็นฝน 
ละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ ที่เราสามารถมองเห็นได้ อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการเกี่ยวกับ GISTDA

นิทรรศการเกี่ยวกับ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

GISTDA

            นิทรรศการที่จัดแสดงภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้แก่ นิทรรศการดาวเทียมไทยโชตและการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต นิทรรศการแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม นิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้าน RS GIS GPS ไทยโชต  ...(อ่านเพิ่มเติม)

หินทราย

หินทราย (Sandstone) 

ประเภท: หินตะกอน
ลักษณะ:  เนื้อหยาบ จับดูระคายมือ เพราะประกอบด้วยเม็ดทรายขนาดแตกต่างกัน (1/16-2 มม.) เม็ดแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอร์ตซ์ แต่อาจมีแร่อื่นและเศษหินดินปะปนอยู่ด้วย เพราะมีวัตถุประสารมีความแข็งมากสามารถขูดเหล็กเป็นรอยได้ มีสีต่าง ๆ เช่น แดง น้ำตาล เทา เขียว เหลืองอ่อน  อาจแสดงรอยชั้นให้เห็น มีซากดึกดำบรรพ์
กระบวนการเกิด: เกิดจาการรวมตัวของเม็ดทราย
องค์ประกอบ: ประกอบด้วยควอร์ตซ์เป็นส่วนใหญ่ อาจมีแร่แมกเนไทต์และไมกาปะปนอยู่ วัตถุประสาร (Cement) ส่วนมากเป็นพวกซิลิกา (ควอร์ตซ์ หรือเชิร์ต) แคลไซด์ โดโลไบต์ เหล็กออกไซด์ ซึ่งมักทำให้หินมีสีเหลือง น้ำตาล แดง
บริเวณที่พบ: เป็นหินที่มีอยู่ทั่วไป แต่พบมากทางภาคอีสาน จังหวัดราชบุรี  เพชรบุรี กาญจนบุรี และทางภาคใต้บางแห่ง
ประโยชน์: ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทำถนน สร้างโบราณสถาน แกะสลักรูปปั้น เช่น พระพุทธรูป
อ่านเพิ่มเติม
อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.krusarawut.net/wp/?p=7029
ต้นกระบก


ต้นกระบก เป็นไม้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ทรงเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกต้นมีสีเทาอ่อนปนสีน้ำตาลค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักขึ้นเป็นพูพอน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ในที่กลางแจ้ง และต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ตามป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าหญ้า และป่าแดงและยังจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย...อ่านเพิ่มเติม

เวโลซีแรปเตอร์ (velociraptor) ไดโนแลนด์


เวโลซีแรปเตอร์ (velociraptor) ป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไว มีการออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มเหมือนหมาป่า อาวุธคือเล็บเท้าแหลมคมเหมือนใบมีดที่พับเก็บได้และฟันที่คมกริบ เป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกช่วงประมาณ 83-70 ล้านปีก่อน  อ่านเพิ่มเติม...

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ( World No Tobacco Day )

         
องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบและแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศ ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก

ดอกลีลาวดี (ดอกลั่นทม) เป็นสัญลักษณ์ของ "วันงดสูบบุหรี่โลก" หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา
ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้น คือ ดอกลั่นทม ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจว่า เป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน ปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทม แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆ คำว่า ลั่นทม เป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม
  • ลั่น = ละทิ้ง เลิก
  • ทม = ความระทม
รวมความของดอกไม้ประจำวันงดสูบบุหรี่ได้ว่า ละทิ้งความระทม ความเศร้าหมองต่างๆ นั่นก็คือให้มีความสุข สดใส และพอใกล้จะถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง, ร้านอาหารต่างๆ, ตลอดจนหน่วยงานทีมีความสนใจ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ บางหน่วยงานจะมีการจัดขบวนมอบของกระตุ้นกำลังใจเพื่อวันที่ไร้บุหรี่ จัดเพื่อสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่อย่างแท้จริง

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)  อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ


เทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ

โดรน นั้นมีอีกชื่อนึงว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการบันเทิงเหมือนในปัจจุบันนะครับ แต่จะใช้ในการทหาร ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้โดรนในการสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของข้าศึก หรืออาจจะโหดกว่านั้นก็ติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรูจากระยะไกลซะเลย ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนั่นเอง

ร้อนจัง! " ภูมิอากาศแห้งแล้ง "


(ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง)

ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งเป็นบริเวณที่มีการระเหยของน้ำสูง ไม่มีปริมาณฝนเหลือพอที่จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ปรากฏทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น แบ่งเป็นภูมิอากาศย่อย ดังนี้

ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (BW) ปริมาณฝนตลอดปีน้อยกว่า 250 มิลลิเมตร (10 นิ้ว) ส่วนมากพบอยู่ตอนในของภาคพื้นทวีปทั้งบริเวณอากาศร้อนและอากาศอบอุ่น ทำให้แบ่งภูมิอากาศย่อยได้ ดังนี้
ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อน (BWh)
ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตอบอุ่น (BWk)

ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย (BS) มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสั้น ๆ ปริมาณฝนอยู่ระหว่าง 250 - 750 มิลลิเมตร (10 - 30 นิ้ว) พบอยู่รอบทะเลทรายบริเวณอากาศร้อนและทะเลทรายบริเวณอากาศอบอุ่น ทำให้แบ่งภูมิอากาศย่อยได้ ดังนี้
ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายเขตร้อน (BSh)
ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายเขตอบอุ่น (BSk)

... อ่านเพิ่มเติม

สารกันรา
สารกันราหรือ กรดซาลิซิลิค salicylic acid เป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้เป็นวัสดุในการทำเครื่องสำอาง และการผลิตยาบางชนิด สูตรเคมีคือ C6H4OH.COOH มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวมีจุดหลอมเหลว 159 องศาเซลเซียส มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี แต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร แต่มีการนำสารชนิดนี้ใส่ในน้ำดองผักผลไม้เพื่อให้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดห้ามนำมาใส่เจือปนในอาหาร ปัจจุบันยังตรวจพบกรดซาลิซิลิคในอาหารหลายชนิด...อ่านเพิ่ม

หินแปร (Metamorphic rock)


หินแปร หมอ่านเพิ่มเติม...ายถึง หินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ/หรือ ทางเคมี อันเกิดจากอุณหภูมิ ความดัน และ หินแปร หมายถึง หินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ/หรือ ทางเคมี อันเกิดจากอุณหภูมิ ความดัน และสภาวะแวด หินแปร หมายถึง หินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ/หรือ ทางเคมี อันเกิดจากอุณหภูมิ ความดัน และสภาวะแวดล้อมทางเคมี ในบริเวณที่ลึกเกินกว่ากระบวนการพื้นผิวกระทำไปถึง และเกิดขึ้น โดยไม่มีการหลอมละลาย ล้อ อ่านเพิ่มเติม...

บอร์ดความรู้สุขภาพภายในฐานสวนสุขภาพ (Fitness Park) มีการจัดบอร์ดความรู้เรื่องสุขภาพ ที่เป็นความรู้รอบตัวในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และไกลจากโรคอ้วน.....อ่านเพิ่มเติม

ต้นจามจุรี


ต้นจามจุรี  เป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่ให้เยื่อ และเนื้อไม้ชนิดหนึ่ง นอกจากนั้น เป็นไม้ที่มีกิ่งก้านยาว ปลายกิ่งแตกกิ่งจำนวนมาก ใบมีขนาดเล็กแต่ดก จนมีลักษณะเป็นทรงพุ่มให้ร่มเงาได้มาก
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ถูกนำเข้ามาปลูกครั้งแรกในประเทศไทยจากประเทศพม่า เมื่อประมาณปี 2443 (ค.ศ. 1900) โดยมิสเตอร์เอ็ชเสลด (Mr. H. Slade) ที่ตอนนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทย โดยนำไปทดลองปลูกตามข้างถนนของที่ทำการกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ และบางส่วนได้นำไปปลูกที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งสมัยนั้นยังเรียกชื่อต้นจามจุรีว่า “ต้นกิมบี้” ...อ่านเพิ่มเติม

ไทแรนโนซอรัส (T-Rex) ไดโนแลนด์

ไทแรนโนซอรัส  หรือเรียกชื่อย่อว่า ที.เร็กซ์  เป็นสัตว์กินเนื้อ เดินสองขา มีกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ และเพื่อสร้างความสมดุลมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมาก มีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลัง แต่กลับมีขาหน้าขนาดเล็กมีสองกรงเล็บ  อ่านเพิ่มเติม...

สุขภาวะทางอารมณ์

สุขภาวะทางอารมณ์


มีผลต่อสุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคม เป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิต เพราะทำให้ความอยู่รอดเพิ่มขึ้น ทุกคนจึงควรสร้างสุขภาพทางจิตวิญญาณให้เกิดบ่อยขึ้นและนานขึ้นจนเป็นธรรมดา
      สุขภาวะทางอารมณ์ หมายถึง สภาวะทางด้านจิตใจของบุคคล ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต และวิธีการตอบสนองของบุคคลนั้น ต่อปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งความสามารถ และโอกาสในการใช้เวลาส่วนตัว เพื่อความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียด ปัจจุบันมีหลักฐานมากขึ้น ที่แสดงถึงความเชื่อมโยง ระหว่างสุขภาพทางอารมณ์ กับการใช้บริการทางการแพทย์ กับความไวต่อการเกิดโรค และกับพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแผนที่ดาว

แผนที่ดาวเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ช่วยในการวางแผนและสังเกตการณ์ท้องฟ้า แผนที่ดาวชนิดนี้ประกอบด้วย แผ่นกระดาษสองใบคือ แผนที่ดาว (แผ่นล่าง) และแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ซ้อนกันอยู่ และยึดติดกันด้วยตาไก่ ที่ตรงจุดศูนย์กลาง (อ่านเพิ่มเติม)

The Xvolution ไดโนเสาร์ 3D

The Xvolution 

ไดโนเสาร์ 3D

       แอพพลิเคชั่น โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตกับบรรพชีวินไทย ผ่านเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality :AR) ที่ช่วยให้เด็กๆ เห็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยในรูปแบบ 3 มิติ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ


วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ

    วัดชลธาราสิงเห สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2403 สร้างโดยพระครูโอภาสพุทธคุณ ซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่ขึ้นอยู่กับ รัฐกลันตัน มีพระยากลันตันปกครองอยู่ และเมื่อมองไปรอบๆ ที่เต็มไปด้วยแม่น้ำ เลยได้ไปขอพื้นที่ตรงนี้จากพระยากลันตันเพื่อที่จะสร้างวัดขึ้นมา ส่วนอุโบสถได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี 2416 พร้อมพระประทานและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง อ่านเพิ่มเติม

รู้จักภูมิอากาศโลก กับ ดร.วลาดิเมียร์ เคิปเปน


ภูมิอากาศ

- คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หยาดน้ำฟ้า ฝน ลูกเห็บ หิมะ ปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ
- ภูมิอากาศของภูมิภาคหนึ่งเกิดจาก " ระบบภูมิอากาศ "
ซึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ  อุทกบรรยากาศ เยือกแข็ง เปลือกโลก และ ชีวมณฑล
- สภาพภูมิอากาศ คือ รูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศในพื้นที่เฉพาะ 

สารฟอกขาว

                   สารฟอกขาว หรือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulfite) หรือผงซักมุ้ง เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน พบว่ามีผู้ค้าบางรายนำมาใช้ฟอกขาวในอาหารเพื่อให้อาหารมีความขาวสดใสน่ารับประทานและดูใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว ได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ำตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน...อ่านเพ่ิ่ม

โซล่าเซลล์

       Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม...

หินตะกอน


หินตะกอน หมายถึง หินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนที่ถูกนำพามาด้วยตัวการต่างๆ เช่น น้ำ ลม จนในที่สุดเกิดการแข็งตัว หินตะกอนมีอยู่เป็นปริมาณร้อยละ ๕ ของเปลือกโลก แต่แผ่ปกคลุมผิวโลกมากที่สุด คิดเป็นความหนาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยเฉลี่ย ดังนั้น หินตะกอนจึงมีสภาพเป็นส่วนที่ปกคลุมอยู่บนผิวโลกในลักษณะชั้นบางๆ เท่านั้น หินตะกอนที่มีอยู่มาก ได้แก่ หินปูน หินทราย และหินดินดาน....อ่านเพิ่มเติม

ตีนเป็ดทราย


ตีนเป็ดทราย


ชื่อวิทยาศาสตร์ Manghas L.
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE อ่านเพิ่มเติม

หวาย


หวาย


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus scipionum Lour.
ชื่อวงศ์ : ARECACEAE อ่านเพิ่มเติม

กะพ้อ


กะพ้อ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala SP.
ชื่อวงศ์ ARECACEAE อ่านเพิ่มเติม

สารภีทะเล


สารภีทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L.
ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE อ่านเพิ่มเติม

สนทะเล


สนทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Casuarina eguisetifalia L.
ชื่อวงศ์ CASUARINACEAE อ่านเพิ่มเติม

มังคุดป่า


มังคุดป่า


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia Celebica L.
ชื่อวงศ์ : CLUSTACEAE อ่านเพิ่มเติม

หูกวาง


หูกวาง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.
ชื่อวงศ์ COMBRTACEAE อ่านเพิ่มเติม

ปรง


ปรง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas sp.
ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE อ่านเพิ่มเติม

ตะเคียน


ตะเคียน


ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopes Sp.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE อ่านเพิ่มเติม

ตำเสา


ตำเสา


ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraca faragans
ชื่อวงศ์ GENTIANACEAE อ่านเพิ่มเติม

พลับพลา


พลับพลา


ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcos tomentosa Smith.
ชื่อวงศ์ MALVACEAE อ่านเพิ่มเติม

พลองใบใหญ่


พลองใบใหญ่


ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon myrsinoides blume
ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE อ่านเพิ่มเติม

เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายในฐานสวนสุขภาพ

 

ภายในฐานสวนสุขภาพมีฐานในการผจญภัยเพื่อออกกำลังกายเป็นฐานๆ ประกอบด้วย ก้าวขึ้นลง ดันขอนไม้ เดินทรงตัว กระโดดข้าม ถีบขอนไม้ ลุกนั่งอ่นหลัง แกว่งตัว ยกท่อนไม้ วิ่งสลับฟันปลาหรือใช้มือค้ำกระโด ไต่-ลอด 10 ฐาน เพื่อให้ผู้เข้่ารับบริการได้ออกกำลังกายพร้อมสนุกไปกับการผจญภัยไปในฐานต่าง ๆ ภายในสวนสุขภาพ...อ่านเพิ่มเติม

ต้นมะขาม

มะขาม เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานและดอกไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มะขามในไทยมีสองชนิดคือมะขามเปรี้ยวและมะขามหวาน โดยมะขามหวานมีหลายพันธุ์เช่น พันธุ์น้ำผึ้ง อินทผลัม หมื่นจง สีทอง ในบางครั้งจะเรียกมะขามตามลักษณะของฝัก เช่น มะขามขี้แมว คือมะขามฝักกลม มะขามกระดาน คือมะขามฝักแบน มะขามข้อเดียวคือมะขามที่ฝักมีข้อเดียวออกกลมป้อม...อ่านเพิ่มเติม

ขั้วโลก ทำไมถึงหนาว?

ขั้วโลก 

หมายถึง ขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้

สภาพอากาศ

                 หนาวจัด เนื่องจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ บริเวณขั้วโลกทั้ง2มีการแผ่รังสีที่มีความเข้มข้นต่ำ จึงทำให้ในช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวจัด ทำให้น้ำจับตัวกัน กายเป็นน้ำแข็ง และยังมีลมพายุที่พัดพาหิมะมาตกอย่างหนัก เรียกกันว่า พายุหิมะ... อ่านเพิ่มเติม

เทอราโนดอน (Terranodon)

เทอราโนดอน ไม่ใช่นกยักษ์ แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลายบินได้ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักสูงสุดในหมู่เด็กๆ หรือผู้ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ในฐานะของจ้าวเวหาแห่งยุคครีเทเชียส เทอราโนดอน แม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มแต่ก็ใหญ่กว่า 7 เมตร  อ่านเพิ่มเติม...

Rolling ball กลศาสตร์


Rolling ball กลศาสตร์

             ผู้เล่นจะต้องควบคุมให้ลูกบอลเคลื่อนที่ผ่านสถานีกลศาสตร์ผ่อนแรง ผ่าน 5 สถานีกลศาสตร์ โดยใช้แรงของตนเอง  หมุน บิด โยก ดึง เรียนรู้หลักกลศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ...(อ่านเพิ่มเติม)

ไทร


ไทร


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus sp.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE อ่านเพิ่มเติม

ชะเมา


ชะเมา


ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium grande (wight) walp.
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE อ่านเพิ่มเติม

เต่าร้าง


เต่าร้าง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour.
ชื่อวงศ์ PALMCEAE อ่านเพิ่มเติม

เตยทะเล


เตยทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus tectorius , Pandanus odorifer
ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE อ่านเพิ่มเติม

สุขภาวะ : ฐานใจ

สุขภาวะ : ฐานใจ

สุขภาพทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำความดี ทุกคนเคยทำความดีมาแล้ว ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ในการทำความดีจะเกิดความปีติและความสุขแผ่สร้านไปทั้งเนื้อทั้งตัว เพราะสารเอนดอร์ฟินออกมามาก อ่านเพิ่มเติมเข็ม


เข็ม


ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora Javanica (Blume) DC.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE อ่านเพิ่มเติม

ยอป่า


ยอป่า


ชื่อวิทยาศาสตร์ Mowinda citrifolia L.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand