TKP HEADLINE

หินพัมมิช (Pumice)


หินพัมมิช (Pumice)
ประเภท: อัคนีพุ
ลักษณะ: เนื้อเป็นฟองและเบา มีเนื้อสีจาง เช่น สีขาว มีรูพรุนเล็ก ๆ เต็มไปหมด จนบางครั้งสามารถลอยน้ำได้ เนื้อไม่เนียน เพราะมีรูพรุ่น แต่อย่างไรก็ตามเนื้อยังเป็นแก้วเพราะลาวาเย็นตัวเสียก่อนที่แร่จะตกผลึกได้ทัน ก๊าซที่มีปนอยู่ในเนื้อทำให้เกิดเป็นรูเล็ก ๆ ทั้งก้อน อ่านเพิ่มเติม...

สกรู (Screw)

 สกรู (Screw)

ต้นกำเนิดสกรู ได้แก่ ระหัดวิดน้ำแบบอาร์คีมีดีส ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการขนน้ำขึ้นสู่ที่สูง โดยอาร์คีมีดีสประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ในระบบชลปะทาน และใช้สำหรับวิดน้ำออกจากเรือ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 ...(อ่านเพิ่มเติม)

ไฮดรอลิก (Hydraulic)

เครื่องอัดไฮดรอลิก (Hydraulic)
           เครื่องอัดไฮดรอลิก เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มขนาดของแรง โดยแรงที่ส่งเข้าไปถูกเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดมากขึ้นเมื่อส่งผลออกมา ระบบไฮดรอลิกจะใช้หลักการการเคลื่อนที่ของของเหลวให้ส่งถ่ายแรงไป โดยส่วนมากจะใช้น้ำมัน หลักการทำงาน...(อ่านเพิ่มเติม)

รอก (Pulley)

รอก (Pulley)

                 ลูกรอกเป็นวิวัฒนาการมาจากลูกล้อ และมีความมุ่งหมายที่จะลดความฝืดในการเปลี่ยนทิศทางของแรง เช่น ลูกรอกบนยอดเสาธง ช่วยเปลี่ยนทิศแรงที่คนชักเชือกลงให้เป็นแรงฉุดธงขึ้น และลดความเสียดทานระหว่างเชือกกับ...(อ่านเพิ่มเติม)


คาน (Lever)

 คาน (Lever) คือ เครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้ดีด-งัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมุน (จุดFulcrum) มีลักษณะแข็งเป็นแท่งยาว เช่นท่อนไม้หรือโลหะยาว คานอาจจะตรงหรือโค้งงอก็ได้. ศึกษาเพิ่มเติมที่

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand