TKP HEADLINE

เทคโนโลยี Solar Dome

 

เทคโนโลยี Solar Domeการเข้าถึงแหล่งน้ำจืด ไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญเฉพาะกับการนำมาบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย และปัญหานี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในประเทศซาอุดิอาระเบียบ และอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก มีความพยายามในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตน้ำด้วย ด้วยการเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น อ่านต่อเพิ่มเติม......

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand