TKP HEADLINE

กิจกรรมแก้วส่งเสียง

เรามักจะได้ยินเสียงต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน เสียงมีแหล่งกำเนิดที่มาจากต่างที่กัน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดจะเดินทางจากแหล่งกำเนิดมายังหูของเราโดยเคลื่อนที่ออกมาทุกทิศทาง อ่านเพิ่มเติม


จุลินทรีย์กับอาชีพ


สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านั้นควรมีขนาด 2 x 15 x 2 (กว้าง x ยาว x สูง) เมตร ซึ่งจะวางก้อนเชื้อเห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้าได้ประมาณ 4,000 ก้อน โรงเรือนควรเป็นแบบที่สร้างง่าย ลงทุนน้อย และวัสดุที่จะนำมาสร้างเป็นโรงเรือนนั้นจะต้องหาง่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมคัดแยกลดขยะ

ในชีวิตประจำวัน เราสร้างของเสียและขยะจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อนเราทุกคนจึงควรมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะ ซึ่งหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคือการคัดแยกขยะ อ่าเพิ่มเติม

พลังงานไฟฟ้า


วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันมีความสำคัญมาก สาเหตุเกิดจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการคิดค้นวิธีที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการและมีต้น ทุนต่ำ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม อ่านเพิ่มเติม

กรด-เบส

สารละลายกรด - เบส ส่วนมากจะเป็นสารละลายที่ใส ไม่มีสีจึงไม่สามารถแยกออกจากกันด้วยตาได้ส่วนมากเป็นสารที่เป็นอันตราย เพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อของร่างกาย จึงไม่สามารถทดสอบ ด้วยการชิมหรือสัมผัสได้ แต่เรามีวิธีทดสอบได้โดยใช้อินดิเคเตอร์ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรประเภทต้น


มะขามจัดเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในทวีฟแอฟริกาและมีการนำเข้ามาปลูกในแถบเอเชีย นอกจากนี้มะขามยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และตามตำราพรหมชาติยังถือว่ามะขามเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่ช่วยป้องกันสิ่งเลวร้าย ผีร้ายต่าง ๆ ไม่ให้มากล้ำกราย อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคล ถือกันเป็นเคล็ดทำให้มีคนเกรงขาม อ่านเพิ่มเติม


โดย การต้ม


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร


เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด แต่ความจริงแล้วสมุนไพรมิได้จำกัดเฉพาะพืชเพียงอย่างเดียว หากหมายถึงยาที่ได้จาก พืช สัตว์ รวมไปถึงแร่ธาตุตามธรรมชาติต่าง ๆ ด้วย แต่ที่เรามักจะนึกถึงคงเป็นเพราะประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีพืชอุดมสมบูรณ์  อ่านเพิ่มเติม

วัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดดวงใหม่

เมื่อเดือนธันวาคม วงการดาราศาสตร์ได้ตื่นเต้นกับข่าวการค้นพบสมาชิกดวงใหม่ของระบบสุริยะที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากถึง 120 หน่วยดาราศาสตร์ นับเป็นวัตถุระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ มีชื่อทางการว่า 2018 วีจี 18 อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี ต่อ
 สื่อ นวัตกรรม ภาพยนตร์สั้นหรือสารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชู พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ใน กศน.ตำบล จำนวน ๔๑๓ ตำบล ที่อยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้... อ่านเพิ่มเติม


ยาหม่องสมุนไพรสู่ชุมชน ศว.ยะลาการเผยแพร่ยาหม่องสมุนไพรสู่ชุมชน ศว.ยะลา ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการสกัดสมุนไพร รวมถึงภูมิปัญญา ที่ใช้ในการทำยาหม่องสมุนไพรไปเผยแพร่สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

การเต้นร็องเง็ง

การแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันมาในท้องถิ่นภาคใต้ เป็นศิลปะการแสดงหมู่ประกอบด้วยผู้เต้นชายหญิงเป็นคู่กัน ความงามประการหนึ่งของการเต้นร็องเง็งคือ ความพร้อมเพรียงในการเต้น และการก้าวหน้าถอยหลังของท่าเต้น..อ่านเพิ่ม

เตาไบโอชาร์

นวัฒกรรมใหม่ ศว. ยะลา ผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...อ่านเพิ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพ “ป่าฮาลา – บาลา”


ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน...อ่านเพิ่ม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand