TKP HEADLINE

การจัดเก็บพลังงานขั้นสูง(ADVANCED ENERGY STORAGE TECHNOLOGY)

การจัดเก็บพลังงานขั้นสูง(ADVANCED ENERGY STORAGE TECHNOLOGY)


เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานขั้นสูงของ Tesla Motors!การพัฒนาเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงหรือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป Henry Ford ได้ออกแบบต้นแบบเครื่องยนต์โดยการใช้น้ำมันถั่วลิสงเป็นครั้งแรก แต่ในที่สุดก็อาจต้องปล่อยโครงการดังกล่าวทิ้งไว้เพื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูงกว่า อย่างรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังต้องพึ่งพาการพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูงหรือเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานรถยนต์ในอนาคต บริษัท Tesla Motors ถือเป็นผู้เริ่มต้นการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ทว่าก็ยังมีบริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัทพยายามที่จะพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ด้วยตนเอง โดยล่าสุดบริษัท General Motors ได้ร่วมมือกับทาง Honda Energy โดยประกาศกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นข้อตกลงเพื่อการออกแบบ พัฒนา และผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่เคมี รวมไปถึงเซลล์และโมดูลเพื่อเร่งรัดแผนการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทเพื่อการใช้แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะระบบไฟฟ้าทุกประเภทโดยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสองบริษัทนี้จะให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีขนาดที่เล็กลง และสามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้น เพื่อรองรับตลาดแถบทวีปอเมริกาเหนือ อ่านเพิ่มเติม..........

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand